Trajnime per sigurine ne pune:

 • Trajnime per Sigurine ne Pune
 • Oficer apo Pergjegjes Sigurise dhe Shendetit
 • Koordinator per sigurine ne fazen e ndertimit
 • Parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri
 • Ndihmen e Pare
 • Perfaqesuese te punemarrsve ne Keshillin e Sigurise, Stress-in, Mobing-un
 • Punetoret qe fillojne pune rishtas
 • Pirunist, Vinçier, Paisjet Mbrojtese Individuale (PMI)

Siguria dhe Shendeti ne Pune

 • Pergjegjes apo Oficer i Sigurise dhe Shendetit ne Pune
 • Konsulence per hartimin e projekteve per mbrojtjen nga zjarri
 • Perpilimi i Planit te Emergjences dhe Evakuimit
 • Dokumentit te Vleresimit te Risqeve te pergjithshem
 • Dokumentit te Vleresimit te Risqeve specifiche
 • Dokumentit Unik te Vleresimit te Risqeve Interferencial
 • Perpilimi Skedave te Sigurise se Produkteve

Mjeku i Punes

 • Mjeku i Ndermarrjes apo Mjeku i Punes
 • Vizita Mjeksore te Pergjithshme dhe Specialistike
 • Visite ne vendet e punes dhe perpilimi i protokollit sanitar
 • Mbajtja e Kartelave Sanitare
 • Kurimi i mardhenieve me Organet e Kontrollit

Energy Plus Snc

Energy Plus Albania Sh.p.k