Energy Plus Albania është një nga kompanitë lider në tregun Shqiptar në fushën e Trajnimeve dhe Certifikimeve për Sigurine dhe Shendetin në Punë.

Që prej vitit 2014 ne ofrojmë trajnime kompanive më të mëdha Shqiptare me cilësi të lartë, module të trajnimit të certifikuara, trajnues me eksperiencë ndërkombetare dhe certifikata bazuar në legjislacionin Shqiptar.

Jemi pranë pranë kompanisë prestigjoze #FCFK Fabrika Cimentos Fushe Kruje duke realizuar me sukses trajnimin dhe çertifikimin e stafit për “Punimet në Lartësi"

Besojini experiencës sonë për trajnimin e punonjësve te kompanisë suaj dhe ne ju ofrojmë paketa trajnimi te pershtatura për te plotësuar nevojat e kompanisë. Ju lutem na kontaktoni për më shumë informacion.
Energy Plus Albania is one of the leading Occupational Health and Safety Training providers companies in the Albanian Market.
Since 2014, we provide to the biggest Albanians companies’ high quality of Health and Safety training services, certified training modules, expert trainers with international experience and certificates based on Albanian legislation.
Today we have successfully completed the training and certification for the “Work at Height Activities” for the employee of the prestigious company #FCFK Cement Factory Fushe Kruje.

Trust in our experience to train your employees and we can provide bespoke training packages to meet your Company needs. Please contact us for more information. info@energyplusitalia.com; www.energyplusitalia.com; +355 696413348

#Trajnime #Siguri #SherbimeSiguire #ISigurtnëPune #iSigurtneJete #çertifikime #Certifikime #PunimeneLartesi #HSE #EnergyPlusAlbania #SigurianePune #HealthandSafety #SafetyatWork #HSETraining #WorkatHeight #Training #Certification #SafetyatWork
... See MoreSee Less

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME “PUNIME NE HAPSIRA TE KUFIZUARA”👷‍♂️👨‍🏫
#EnergyPlusAlbania vazhdon të japë kontributin e saj në ngritjen e kapaciteteve të sigurisë dhe shëndetit në punë në Shqiperi. Kompanitë me standarte të larta sigurie investojnë gjithnje e më shumë në trajnimin e personelit si një nga masat parandaluese të aksidenteve në punë.
Jemi pranë kompanisë ndërkombetare #Statkraft me nje standart të lartë të sigurise dhe shëndetit në projektin Devoll Hydropower ne Moglice duke realizuar me sukses trajnimin dhe çertifikimin e stafit për Punimet në Hapsirat e Kufizuara.

#EnergyPlusAlbania continues to give its contribution in improving the Health and Safety capacities in Albania. Companies with high safety standards are significantly investing in staff training as one of the most efficient preventive measures of accidents at work.
We are present at Devolli Hydropower Project in Moglice, part of the international company #Statkraft with very high standard on Health and Safety at work and successfully completed the training and certification for the “Confined Space Activities” for the employee.
#ISigurtnëPunë #iSigurtnëJetë #çertifikime #HapsirateKufizuara #HSE #EnergyPlusAlbania #SigurianëPunë #ConfineSpace #Training #Certification #SafetyatWork #TrajnimieSigurie #
... See MoreSee Less

TRAJNIME DHE CERTIFIKIME “PUNIME NE HAPSIRA TE KUFIZUARA”👷‍♂️👨‍🏫
#EnergyPlusAlbania vazhdon të japë kontributin e saj në ngritjen e kapaciteteve të sigurisë dhe shëndetit në punë në Shqiperi. Kompanitë me standarte të larta sigurie investojnë gjithnje e më shumë në trajnimin e personelit si një nga masat parandaluese të aksidenteve në punë.
Jemi pranë kompanisë ndërkombetare #Statkraft me nje standart të lartë të sigurise dhe shëndetit në projektin Devoll Hydropower ne Moglice duke realizuar me sukses trajnimin dhe çertifikimin e stafit për Punimet në Hapsirat e Kufizuara.#EnergyPlusAlbania continues to give its contribution in improving the Health and Safety capacities in Albania. Companies with high safety standards are significantly investing in staff training as one of the most efficient preventive measures of accidents at work.
We are present at Devolli Hydropower Project in Moglice, part of the international company #Statkraft with very high standard on Health and Safety at work and successfully completed the training and certification for the “Confined Space Activities” for the employee.
#ISigurtnëPunë #iSigurtnëJetë #çertifikime #HapsirateKufizuara #HSE #EnergyPlusAlbania #SigurianëPunë #ConfineSpace #Training #Certification #SafetyatWork #TrajnimieSigurie #

Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL📢Sot në Kamëz. Qendra për të Drejtat në Punë, CLR.AL organizon: Forum Informimi Për Të Rinjtë Për Të Drejtat Në Punë Dhe Punën E Denjë, Ora 12:00 - 14:00 tek Pallati i Kulturës. #PunaeDenjë #TëRinjtë www.clr.al ... See MoreSee Less

Super!

Interesting Engineering
This unique fire extinguishing solution takes out fires, one ball at a time. 👍 Via: ELIDE FIRE extinguisher ball
... See MoreSee Less

#hsenergyalbania
Load more